SEMINARIUM BHP OSW „Chalkozyn” Kołobrzeg – listopad 2015 r.

2015-11-25

W dniach 04-07.11.2015 r. odbyło się kolejne Seminarium szkoleniowe dla członków OSPSBHP Oddziału w  Pile. W seminarium uczestniczyło 41 osób. Razem z nami szkolili się członkowie OSPSBHP  z oddziału w Koszalinie.

W dniach 04-07.11.2015 r. odbyło się kolejne Seminarium szkoleniowe dla członków OSPSBHP Oddziału w  Pile. W seminarium uczestniczyło 41 osób. Razem z nami szkolili się członkowie OSPSBHP  z oddziału w Koszalinie.

W dniu rozpoczęcia Seminarium otworzyła kol. Urszula Lipińska. Część szkoleniową rozpoczął Prezes Oddziału w Pile  kol. Zygmunt Jeliński. Po przywitaniu  przybyłych gości, w tym  Prezesa Oddziału w Koszalinie kol. Pauliny Pasturczak, wszystkich uczestników i obecnych prelegentów przeszliśmy do poszczególnych szkoleń.

Pan Tomasz Opioła z firmy „Capital Safety” przedstawił innowacyjne technologie w ułatwianiu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych i pracy na wysokości. Po prezentacji multimedialnej na zewnątrz Ośrodka prowadzący szkolenie zaprezentował mobilne laboratorium Demo Van z prawdziwymi upadkami z wysokości.

Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego z Koszalina – Pan Inspektora Dariusz Knap omówił temat „Użytkowanie wózków widłowych od A do Z” Zagadnienie to cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia, którzy mieli sporo pytań do prowadzącego.

Nadinspektor Pracy Pan Krzysztof Berus z Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie zaprezentował temat „Profilaktyka oraz programy prewencyjne dla pracodawców” i „Czas na SIP” programy takie i odpowiednie działania prowadzone są przez Państwową Inspekcję Pracy.

Reprezentanci Firmy 3M Panowie: Piotr Falbierski i  Przemysław Żabicki wystąpili z pokazem środków ochrony indywidualnej: ochrony układu oddechowego, ochronniki słuchu i ochrony oczu. Dokonali prezentacji nowego urządzenia E-A-R FIT dopasowującego wkładki przeciwhałasowe indywidualnie dla danego pracownika. Szkoleni brali czynny udział w pokazach.

Ratownik medyczny Pan Grzegorz Jęśko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile poprowadził szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Takie szkolenie jest zawsze potrzebne. Wiele osób przypomniało sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i utrwaliło je.

Przedstawiciel firmy „RINK” Pan Rober Krajewski  dokonał prezentacji   sprzętu do ćwiczeń symulującego prawdziwy pożar – bez ognia. Zaprezentował też profesjonalne manekiny treningowe, które realnie przypominają człowieka -  (odpowiednie wymiary i waga), każdy mógł podnieść i przenieść wybrany manekin. Firma przedstawiła również ofertę swojej działalności .

Pan Artur Możejko z firmy „Procurator BHP” zaprezentował sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uczestnicy obejrzeli film dokumentalny: prace na wysokości, sprzęt ochronny, wypadek i przebieg akcji ratunkowej.

Na zakończenie dla uczestników Seminarium został przeprowadzony w formie testu konkurs podsumowujący wiedzę zdobytą podczas zajęć.  Zwycięzcy otrzymali nagrody: apteczki I pomocy z wyposażeniem oraz książki.

 

Opracowała:

Urszula Lipińska