Aktualności

Plan Pracy Oddziału w Pile OSPSBHP na rok 2021
2021-02-12

W załączeniu przedstawiamy Plan Pracy Oddziału w Pile OSPSBHP na rok 2021 uchwalonego 11 lutego 2021r. przez Zarząd Oddziału. Zapraszamy do współpracy ...

Więcej...
Zaproszenie do udziału w webinarium „Bezpieczne warunki pracy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w zderzeniu z obowiązującymi przepisami prawa”
2020-12-01

W imieniu Zarządu OSPSBHP o/Piła  serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym webinarium on-line pn. „Bezpieczne warunki pracy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 w zderzeniu z obowiązującymi przepisami prawa”...

Więcej...
Dzień Pracownika Służby BHP
2020-09-19

"BHPowiec" większości pracowników i pracodawców kojarzy się z osobą od szkoleń bhp i wypadków w pracy, tym czasem BHP to zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in....

Więcej...
Zebranie ONLINE z udziałem inspektora UTD
2020-09-08

Zapraszamy Państwa na spotkanie zorganizowane dla członków OSPSBHP w formie online na platformie Zoom, które odbędzie się 18.09.2020. Początek godz. 12.00. Spotkanie prowadzi tym razem - inspektor UDT Pan Sławomir Gryszczenia. Skupimy się na tematyce związanej z dozorem technicznym w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Więcej...
Akcja społeczna „Pracuję, nie hejtuję”, przygotowana przez oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
2020-06-10

Zapraszamy do udziału w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”, którą przygotowały oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Celem akcji „Pracuję, nie hejtuję” jest zwrócenie uwagi na poważny problem społeczno-psychologiczno-prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych.

Więcej...
"Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" konkurs - czerwiec 2020
2020-06-10

Na początku czerwca 2020 informowaliśmy wszystkich członków OSPSBHP o/Piła o konkursie ogłoszonym przez ZG OSPSBHP "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy". Zachęcamy do zgłoszania swego udziału do Zarządu Oddziału na adres e-mail: pila@ospsbhp.pl do końca czerwca 2020r.

Więcej...
Zebranie online OSPSBHP o/Piła
2020-06-10

W dniu 26.06.2020r Zarząd Oddziału organizuje zebranie-szkolenie on-line. Temat: "Nowelizacja krajowych przepisów prawa w zakresie czynników rakotwórczych w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1117, z późn. zm.)".

Więcej...
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - pamiętamy o ofiarach wypadków
2020-04-28

Tak jak co roku w dniu 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile zaplanował uroczyste obchody tego Święta w dniu 24.04.2020r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile...

Więcej...
Życzenia wielkanocne 2020
2020-04-08

Więcej...
Profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowisko PIP
2020-04-02

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie...

Więcej...
Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła - ODWOŁANE
2020-03-16

Szanowne koleżanki i koledzy, informuję, że z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, posiedzenie Zarządu Oddziału planowane na 20.03.2020 oraz zebranie oddziału OSPSBHP planowane na 27.03.2020r. zostały odwołane na czas nieokreślony. 

Więcej...
Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła
2020-03-06

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile organizuje spotkanie wszystkich członków w dniu 27.03.2020 r. o godz. 14:00 w sali Uniwersytetu Oświatowego przy ul. Kossaka 118 w Pile (zgodnie z planem pracy na 2020r.)...

Więcej...
Informacja do członków Odziału OSPSBHP w Pile
2020-03-02

Do wszystkich członków Oddziału OSPSBHP w Pile, w związku z dezinformacjami dotyczącymi warsztatów organizowanych w ramach działalności Statutowej, Zarząd Oddziału OSPSBHP w Pile kieruje pismo, którego treść publikujemy w załączeniu.

Więcej...
Plan Pracy Oddziału OSPSBHP w Pile na 2020
2020-03-02

Wszystkich członków oraz pracowników słuzby BHP zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zachęcamy w imieniu Zarządu do zapoznania się planami pracy Oddziału OSPSBHP w Pile w 2020r. i aktywnego udziału w przedsięwzieciach.

Więcej...
Zebranie członków OSPSBHP Oddział w Pile
2020-01-20

Serdecznie zapraszamy członków OSPSBHP Oddział w Pile na zebranie, które odbędzie się w Sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile  przy  ul. Kossaka 118 w dniu 31.01.2020r.o godz. 14.00...

Więcej...
Życzenia Bożonarodzeniowe
2019-12-20

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt!
życzy

Zarząd Oddziału w Pile
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Więcej...
Sprawozdanie z seminarium szkoleniowego - Kołobrzeg 20-23.11.2019
2019-12-20

Seminarium dla członków OSPSBHP oddziału w Pile odbyło się w OW „Zorza”  
w Kołobrzegu w dniach 20-23.11.2019 r.
W seminarium uczestniczyło 8 osób – członków oddziału w Pile...

Więcej...
Szkolenie Behapowców w Pile
2019-11-20

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile zorganizował w dniu 25.10.2019r. spotkanie
członków oddziału, na którym przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pile Pani Katarzyna Derezińska przeprowadziła szkolenie na temat
"Choroby zawodowe - ochrona układu mięśniowo szkieletowego", „Ergonomia pracy" oraz "Mniej dźwigaj".

Więcej...
Zebranie członków OSPSBHP Oddział Piła
2019-05-27

Serdecznie zapraszamy członków OSPSBHP Oddział w Pile na zebranie, które odbędzie się w Sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile  przy  ul. Kossaka. w dniu 31.05.2019r.o godz. 14.00.

Więcej...
Relacja ze spotkania członków OSPSBHP w Pile w dniu 26.04.2019r.
2019-04-28

Dzień 28 kwiecień obchodzony jest jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, z tej okazji OSPSBHP Oddział w Pile zorganizowało, w dniu 26.04.2019r. Seminarium nt. Wypadków przy Pracy, które odbyło się Powiatowym Centrum Edukacji w Pile przy. ul. Ceglanej...

Więcej...
Spotkanie członków OSPSBHP w Pile w dniu 26.04.2019r.
2019-04-11

Serdecznie zapraszamy członków OSPSBHP Oddział w Pile na spotkanie w dniu 26.04.2019r., które odbędzie się w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana...

Więcej...
OSPSBHP O/Piła w mediach społecznościowych
2019-04-11

Informujemy, tych którzy nie zdążyli się jeszcze zorientować, że OSPSBHP O/Piła jest obecny na Facebooku. Mamy swój FanPage oraz oczywiście zamkniętą grupę dedykowaną głównie członkom naszego Oddziału. Cel aktywności w mediach społecznościowych jest oczywisty -  wsparcie rozwoju zawodowego i dzielenie się doświadczeniami zawodowymi w środowisku przedstawicieli pracowników  służby BHP zrzeszonych w Stowarzyszeniu...

Więcej...
Walne Zebranie OSPSBHP O/Piła
2019-03-25

W dniu 01.02.2019r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 35 osób z 49 członków oddziału Stowarzyszenia. Podsumowano czteroletni okres pracy Oddziału...

Więcej...
Zebranie członków OSPSBHP O/Piła
2016-09-11

Informuję, że zebranie dla członków OSPSBHP O/Piła odbędzie się w dniu 30 września tj. piątek o godz. 16:00 w sali Uniwersytetu Oświatowego przy ul. Kossaka 118 w Pile...

Więcej...
SEMINARIUM BHP OSW „Chalkozyn” Kołobrzeg – listopad 2015 r.
2015-11-25

W dniach 04-07.11.2015 r. odbyło się kolejne Seminarium szkoleniowe dla członków OSPSBHP Oddziału w  Pile. W seminarium uczestniczyło 41 osób. Razem z nami szkolili się członkowie OSPSBHP  z oddziału w Koszalinie.

Więcej...