AKTUALNOŚCI

 • Akcja społeczna „Pracuję, nie hejtuję”, przygotowana przez oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

  2020-06-10, Piła

  Zapraszamy do udziału w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”, którą przygotowały oddziały Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Celem akcji „Pracuję, nie hejtuję” jest zwrócenie uwagi na poważny problem społeczno-psychologiczno-prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych.

 • "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" konkurs - czerwiec 2020

  2020-06-10, Piła

  Na początku czerwca 2020 informowaliśmy wszystkich członków OSPSBHP o/Piła o konkursie ogłoszonym przez ZG OSPSBHP "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy". Zachęcamy do zgłoszania swego udziału do Zarządu Oddziału na adres e-mail: pila@ospsbhp.pl do końca czerwca 2020r.

 • Zebranie online OSPSBHP o/Piła

  2020-06-10, Piła

  W dniu 26.06.2020r Zarząd Oddziału organizuje zebranie-szkolenie on-line. Temat: "Nowelizacja krajowych przepisów prawa w zakresie czynników rakotwórczych w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1117, z późn. zm.)".

 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - pamiętamy o ofiarach wypadków

  2020-04-28, Piła

  Tak jak co roku w dniu 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile zaplanował uroczyste obchody tego Święta w dniu 24.04.2020r. w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile...

 • Życzenia wielkanocne 2020

  2020-04-08, Piła

 • Profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowisko PIP

  2020-04-02, Piła

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie...

Dołącz do nas

Nasze oddziały


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy liczy ponad 2500 członków w 38 oddziałach zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia skontaktuj się z oddziałem w swoim regionie.

Część z naszych oddziałów posiada własne strony internetowe, z których możesz uzyskać więcej informacji na temat ich działalności.


WYSZUKAJ ODDZIAŁ