AKTUALNOŚCI

 • Życzenia wielkanocne 2020

  2020-04-08, Piła

 • Profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowisko PIP

  2020-04-02, Piła

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie...

 • Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła - ODWOŁANE

  2020-03-16, Piła

  Szanowne koleżanki i koledzy, informuję, że z uwagi na bardzo skomplikowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju, posiedzenie Zarządu Oddziału planowane na 20.03.2020 oraz zebranie oddziału OSPSBHP planowane na 27.03.2020r. zostały odwołane na czas nieokreślony. 

 • Spotkanie szkoleniowe członków OSPSBHP o/Piła

  2020-03-06, Piła

  Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Pile organizuje spotkanie wszystkich członków w dniu 27.03.2020 r. o godz. 14:00 w sali Uniwersytetu Oświatowego przy ul. Kossaka 118 w Pile (zgodnie z planem pracy na 2020r.)...

 • Informacja do członków Odziału OSPSBHP w Pile

  2020-03-02, Piła

  Do wszystkich członków Oddziału OSPSBHP w Pile, w związku z dezinformacjami dotyczącymi warsztatów organizowanych w ramach działalności Statutowej, Zarząd Oddziału OSPSBHP w Pile kieruje pismo, którego treść publikujemy w załączeniu.

 • Plan Pracy Oddziału OSPSBHP w Pile na 2020

  2020-03-02, Piła

  Wszystkich członków oraz pracowników słuzby BHP zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zachęcamy w imieniu Zarządu do zapoznania się planami pracy Oddziału OSPSBHP w Pile w 2020r. i aktywnego udziału w przedsięwzieciach.

Dołącz do nas

Nasze oddziały


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy liczy ponad 2500 członków w 38 oddziałach zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia skontaktuj się z oddziałem w swoim regionie.

Część z naszych oddziałów posiada własne strony internetowe, z których możesz uzyskać więcej informacji na temat ich działalności.


WYSZUKAJ ODDZIAŁ